Política de cookies


Les cookies són fragments d'informació que es guarden en l'ordinador i tenen per objecte facilitar la navegació, personalitzar la informació i analitzar l'efectivitat.

Aquest lloc web utilitza cookies per al seu correcte funcionament, poder analitzar la funcionalitat de la pàgina i millorar l'experiència d'usuari, i conèixer el seu ús de la xarxa, però mai li identifiquen personalment. En entrar al lloc web per primera vegada s'informa en un cartell que la web utilitza cookies i en continuar navegant s'autoritza a l'empresa a utilitzar-les. Les cookies es poden eliminar en qualsevol moment de l'ordinador, i també configurar el navegador perquè no admeta cookies si així es desitja, aquesta configuració depèn de cada navegador.

El lloc web seguirà funcionant, però és possible que algunes funcions es vegen limitades.

Tipus de cookies que utilitzem:

- Analítiques:

Aquest lloc web utilitza Google *Analytics, per a conèixer nombre de visitants, navegació d'usuaris i experiència d'ús, i poder millorar la web amb aquestes dades. Mai s'identifica a una persona individualment.